Vetllant per la salut dels nostres clients, l’us de les nostres embarcacions està reservat exclusivament a persones, no permetent per tant, l’accés de gossos i altres animals.

NOMÉS s’acceptarà el pagament amb tarjeta per evitar contagis de COVID-19.

Beneteau Flyer 8 SunDeck

Beneteau Flyer 8 SunDeck

1 dia / 1 day / 1 jour (10h a 19h)

525

3 dies / 3 days / 3 jours

1418

Setmana / Week / Semaine

3308

Brig Falcon 4.50 15CV

Beneteau Flyer 6.6 SunDeck

1/2 dia / 1/2 day / 1/2 jour

146

1 dia / 1 day / 1 jour (10h a 19h)

188

3 dies / 3 days / 3 jours

509

Beneteau Flyer 6 SunDeck

Beneteau Flyer 6 SunDeck

1 dia / 1 day / 1 jour (10h a 19h)

389

3 dies / 3 days / 3 jours

1049

Setmana / Week / Semaine

2312

Brig Eagle 6

Beneteau Flyer 6.6 SunDeck

1 dia / 1 day / 1 jour (10h a 19h)

399

3 dies / 3 days / 3 jours

1029

Setmana / Week / Semaine

2310

Saxdor 200 Sport

Saxdor 200 Sport

1 dia / 1 day / 1 jour (10h a 19h)

389

3 dies / 3 days / 3 jours

1049

Setmana / Week / Semaine

2312
Condicions de Lloguer