NÀUTICA JUANOLA ESTARÀ A L’ESTAND DE BENETEAU, SI NECESSITEN ENTRADES ENVIAR MAIL-(taller@nauticajuanola.net)
LLISTAT D’EMBARCACIONS QUE ESTARAN EXPOSADES:

/  15 octubre a 19 octubre

 • FLYER 5 ESPAI NOU
 • FLYER juny ESPAI
 • FLYER juliol ESPAI NOU
 • FLYER 6 SOL
 • FLYER 6 ESPORT
 • GRAN TURISME 38
 • GRAN TURISME 44
 • GRAN TURISME 49 FLY
 • ANTARES 680
 • ANTARES 780
 • MC 4
 • MC 5 S NOU
 • BARRACUDA 7
 •  OCEANIS 35 NOU
 • OCEANIS 38
 • OCEANIS 45
 • OCEANIS 60 NOU